Barion Pixel

Gyerektextil

Ünnepi nyereményjáték szabályzat

„GYEREKTEXTIL.HU ÜNNEPI NYEREMÉNYJÁTÉK!” – Játékszabályzat

 1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a Hedulex Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Seregély utca 65.; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/gyerektextil.hu Facebook oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel:

 1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki  Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Hedulex Kft. munkavállalói valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékbólautomatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: A Játék 2023. 11. 23. napján 17:30 órakor kezdődik és 2023. 12. 20. napján 18-ig tart.

A Játék menete: azok között, akik a https://www.facebook.com/gyerektextil.hu Facebook oldalon 2023. 11. 23. napján a délután 17:30 órakor megjelenő posztot a játék időtartama alatt like-olják és kommentelik, – azaz beírják kommentbe annak a gyerektextil.hu oldalon megtalálható terméknek a linkjét, amelyiket a megnyert vásárlási utalványból kiválasztanák kisorsolunk 4 db nyertest, akik 3 db15 000 Ft értékben, 1 db 50 000 Ft értékű GYEREKTEXTIL vásárlási utalványt nyernek. A sorsoláson kizárólag azok között sorsolunk, akik a játék időtartama alatt like-olják és kommentelik a posztot.

A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a kommenteket, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.

A sorsolások időpontja: Facebook élőben történik

 1. 12. 03. 15 óra. 15.000 ft értékű utalvány
 2. 12. 10. 15 óra. 15.000 ft értékű utalvány
 3. 12. 15. 15 óra. 15.000 ft értékű utalvány
 4. 12. 20. 18 óra. 50.000 ft értékű utalvány FŐDÍJ

 

A Nyertessel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét a GYEREKTEXTIL.HU Facebook oldalon közzétesszük.

 1. Nyeremények, nyertesek

3 db 15 000 Ft értékű, valamint 1 db 50 000 Ft értékű GYEREKTEXTIL VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– nem múlt el 18 éves;

– ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

– ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a

kapcsolatot;

– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt

a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen

módon befolyásolni próbálja;

– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertesek értesítése

A Nyertessel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és

egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a felhasználó által megadott magyarországi címre kézbesítjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a Továbbiakban nem vehető át, és a Hedulex Kft-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Hedulex Kft. felelőssége

A Hedulex Kft. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

Szervező jelen Játékra fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. A Hedulex Kft. kizárja a felelősségét azokért a károkért, amelyek a facebook vagy a Hedulex Kft. facebook profiljának elérhetetlenségéből vagy technikai hibájából erednek.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Hedulex Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

A Hedulex Kft. fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

Hedulex Kft.

Gyöngyös, 2023. 11. 23.

Call Now ButtonHívj most!